Pig Manager Smart - BoPil - Pigs

Pig Manager Smart

Nem management

Pig Manager Smart er en internetbaseret app-tjeneste, der hjælper dig i dit daglige arbejde i stalden. Systemet giver dig mulighed for at tilgå forskellige indstillingsmuligheder, når det gælder ESF Transponderstationer, SpotMix anlæg, Dyr til sti og Gruppeindtastning. Ændrer f.eks. på soens fodermængde eller sæt soen til selektion direkte i stalden, foruden en masse andre smarte muligheder.

BoPils IT og software systemer til vores foderanlæg bygger på erfaringer fra landmænd, der dagligt arbejder med vores fodersystemer. Undgå fejlindtastninger og spar en masse tid ved at foretage justeringer ved gennemgang af dyrene, eller ventiler, direkte i stalden. Pig Manager Smart er nem management af daglige indtastninger og ændringer af sodata. Nedenfor har du adgang til at lære Pig Manager Smart bedre at kende gennem videoguides, der viser dig, hvor nemt du bl.a. benytter løsningen ved din transponderstation.

Videoguides